News

Σύστημα συμμετοχικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Σύστημα συμμετοχικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

με βάση τον διαχωρισμό στην πηγή

———-

Η Κοινωνία του μέλλοντος θα στηρίζεται στην Κυκλική Οικονομία, ένας από τους στόχους της οποίας είναι να περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων στο ελάχιστο. Τα υλικά και προϊόντα που σήμερα θεωρούνται άχρηστα και τα ονομάζουμε σκουπίδια μπορούν να βρουν μια νέα χρίση και να γίνουν νέα προϊόντα. Αποκτώντας ξανά εμπορική άξια επιμηκύνεται ο χρόνος της ζωής τους ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η Οικονομία της χωράς και περιορίζεται το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής.

Το προτεινόμενο Σύστημα απευθύνεται στον απλό πολίτη παροτρύνοντας τον να αναλάβει την ευθύνη του σαν καταναλωτής συμμετέχοντας ενεργά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή. Παράλληλα, προτρέπει τον παράγωγο/κατασκευαστή να διευκολύνει τον καταναλωτή στην προσπάθεια του να αναγνωρίσει την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα διάφορα υλικά. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εξεύρεση αποτελεσματικής και βιώσιμης λύσης σε ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χωράς.

Με ελάχιστη προσπάθεια από τον καθένα από εμάς μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τόσο για τον ίδιο τον ενεργό πολίτη όσο και του κοινωνικοί σύνολου. Αώο τη συλλογική αυτί προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο θα βγουν όλοι κερδισμένοι τόσο οι ενεργοί πολίτες και παράγωγοι π χ με τη θέσπιση κίνητρων, όσο και η κοινωνία αφοί θα μπορεί να εξοικονομεί πόρους για άλλους κοινωφελείς σκοπούς πράγμα που θα την καταστήσει πρότυπο στην Ευρώπη.

Η στρατηγική για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αρχίζει από πολύ νωρίς, ήδη κατά τη σχεδίαση των προϊόντων και ακολουθεί μια σειρά από διεργασίες τεχνικοί και οργανωτικοί χαρακτήρα, που συμφωνά με τα σημερινά δεδομένα αποτελούν κοινωνικές καινοτομίες η εφαρμογή των οποίων απαιτεί βασικές γνώσεις και εκπαίδευση στις γενικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Η υλοποίηση του Συστήματος εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο του καταναλωτή όσο και του παράγωγου/κατασκευαστή ενισχύοντας τελικά την οικονομία και ανταγωνιστικότητα της χωράς μεσώ της εξοικονόμησης πόρων, προσελκυούσης επενδύσεων και δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας.

  1. Βασική αρχή ο Διαχωρισμός στην πηγή

Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε τυποποιημένες κατηγορίες γίνεται κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος στο σημείο οποί παράγονται τα απορρίμματα όπως π χ στο σπίτι, γραφείο, σχολείο, κατάστημα, εταιρεία, εστιατόριο, ξενοδοχείο, πλοίο κ λ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δοχεία και κάδοι σε διάφορα μεγέθη, με κατάλληλη σχεδίαση και εύκολη αναγνωρισιμότητα τους οποίους προμηθεύει υπεύθυνος ιδιωτικός φορέας που διαθέτει την απαραίτητη αδειοδότηση. Τα δοχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται στο νοικοκυριό, την πολυκατοικία, το οικοδομικό τερατολόγων, μια ευρύτερη περιοχή κ λ.

  1. Το σωστό υλικό στο σωστό δοχείο/κάδο

Το σύστημα προβλέπει εύκολη και άμεση αναγνώριση της κατηγορίας αποβλήτων στην οποία ανήκουν τα αντικείμενα, ώστε να καθίσταται δυνατή ακόμη και σε άτομα με ελάχιστες γνώσεις χρησιμοποιώντας τις άπλες οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται στο Αλφαβητάριο της Κυκλικής Οικονομίας.(ΑΚΟΉ).

  1. Διαχωρισμός πλαστικών υλικόν

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον διαχωρισμό των πλαστικών σε ορισμένες κωδικοποιημένες κατηγορίες. Ο αριθμός των κατηγόριων αυτόν είναι στην αρχή μικρός και γίνεται με εμπειρικά κριτήρια με προοπτική οι κατηγορίες να αυξηθούν στο μέλλον χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις μηχανικά μέσα αναγνώρισης. Πέλλα προϊόντα και συσκευασίες αποτελούνται από μερί που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά όπως καπάκια, ετικέτες, υλικά εξωτερικής επικάλυψης, περιτυλίγματα κ λ. Ενημερωτικές πληροφορίες, οδηγίες, φωτογραφίες και παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται στο ΑΚΟΉ για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό τους.

  1. Το σκουπίδι πρωιών

Η φιλοσοφία και κύριος στόχος του Συστήματος είναι να μετατρέψει τα στερεά απόβλητα σε εμπορεύσιμα προϊόντα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτες ίλες. Προϋπόθεση αποτελεί να αποκτηνώσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τεχνικές προδιαγραφές, χημική σύσταση, φυσική κατάσταση, χρώμα, ογκομετρικούς διαστάσεις, βαθμός καθαρότητας, κλπ καθώς και ενδεικτική τιμή αγοράς. Κινητήρια δύναμη για την επίτευξη του στόχου είναι η δημιουργία ζήτησης στην αγορά πράγμα που απαιτεί ανταγωνιστικές τιμές. Ίνας άλλος τρόπος είναι η νομοθετική ρύθμιση, όπως π χ η υποχρεωτική ποσοστιαία χρίση πρώτων ήλων που προέρχονται από ανακύκλωση.

  1. Συνεχής διάλογος με φορείς της αγοράς.

Αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος είναι η σύμπραξη και συνεργασία ανάμεσα στον καταναλωτή και τον παράγωγο/κατασκευή-στη. Ο τρόπος σχεδίασης, επιλογής πρώτων ήλων και παράγωγης ενός προϊόντος μπορεί να διευκολύνει τα μέγιστα τον καταναλωτή και στη συνεχεία τη μονάδα διαχωρισμοί και επεξεργασίας των υλικόν ανακύκλωσης. Άσο η γνώση γύρω από την Κυκλική Οικονομία διαδίδεται περισσότερο στην κοινωνία με αντίστοιχη προσαρμογή και της νομοθεσίας τόσο σαφέστερη θα γίνεται η ανάγκη διάλογου και στενής συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της αγοράς. και ιδιαίτερα ανάμεσα στον καταναλωτή και τον παράγωγο/κατασκευαστή.

  1. Η σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

Η μετατροπή των απορριμμάτων σε χρήσιμες πρώτες ίλες. και προϊόντα με εμπορική άξια θα κινητοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης και αξιοποίησης των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολλές νέες επιχειρηματικές ιδέες στην αγορά που θα προσελκύσουν επενδύσεις. Εξειδικευμένες εταιρείες αναμένεται να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επειδή η τυποποίηση των διάφορων κατηγόριων των υλικόν ανακύκλωσης. κατευθύνεται από την Ε, τα υλικά αυτά θα έχουν ενιαίες προδιαγραφές και ποιότητα ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο εισάγων και εξαγωγών, ανάλογα με το κόστος παράγωγης και διάθεσης, τα μεταφορικά και τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί στις διάφορες χώρες.

Σήμερα η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί κόστος για τους δήμους, τις παραγωγικές μονάδες και τους ιδιώτες/καταναλωτές. Οργανικά υλικά και πλαστικά που καταλήγουν στις χωματερές δημιουργούν κόστος και προβλήματα περιβάλλοντος, απαιτώντας ταυτόχρονα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια σε εγκαταστάσεις, κέντρα μεταφόρτωσης, βιομηχανικές μονάδες διαχωρισμοί και επεξεργασίας κλπ. Με την εφαρμογή του προτεινόμενου Συστήματος, θα απαλλαγούν όλοι οι εμπλεκόμενοι από τα έξοδα, τα οποία θα αντικαταστήσουν με έσοδα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου και υλικόν πρωτογενούς παράγωγης ενισχύοντας την Οικονομία της χωράς.

  1. Κίνητρα

Η κινητοποίηση και ενεργός συμμετοχή του απλοί πολίτη, του καταναλωτή και των παραγωγικών φορέων θα θεωρηθεί προσφορά υπηρεσιών, η οποία στο προτεινόμενο κερδοφόρο Σύστημα θα έχει τη μορφή οικονομικής αποζημίωσης και θα λειτουργεί σαν κίνητρο. Χάρη στην επίδειξη ευθύνης και προθυμία συνεργασίας από τον καταναλωτή και τον παράγωγο/κατασκευαστή, η ποιότητα των προϊόντων ανακύκλωσης. και κατ επέκταση η εμπορική τους άξια και τα έσοδα αυξάνονται πράγμα που αφήνει περιθώριο για τη χρηματοδότηση των κίνητρων από το ίδιο το Σύστημα.

Παράλληλα, θα ζητηθεί συμπαράσταση από τους κρατικούς φορείς για τη θέσπιση επιπλέον κίνητρων. Τα κίνητρα αυτά θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα έτσι ώστε να επιβραβεύεται η έμπρακτη ένδειξη ενδιαφέροντος ανάλογα με το αποτέλεσμα.

  1. Εκπαιδευτικά προγράμματα

Η κατανόηση και συνειδητή εφαρμογή του προτεινόμενου Συστήματος απαιτεί συστηματικη ενημέρωση και εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα που πρέπει να οργανωθεί σε ευρεία κλίμακα. Η μετάβαση της σημερινής κοινωνίας στην Κυκλική Οικονομία συνεπάγεται αλλαγή στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής όλων των κοινωνικών στρωμάτων πράγμα που απαιτεί ορατά και μετρήσιμα πλεονεκτήματα για όσους προσχωρήσουν συνειδητά στο νέο Σύστημα. Απευθυνόμενοι στους νέους, τα παιδιά και τους εργαζόμενους, γίνονται ευκολότερα κατανοητά τα επιχειρήματα που αφορούν ριζικές αλλαγές γύρω από τις άξιες και την αναγκαία προσαρμογή που πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής.

Η ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων, θετικόν και αρνητικών, σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο, γίνεται πειστική όταν στηρίζεται σε αριθμούς και όταν η ανάληψη ευθύνης αντιστοιχεί σε κάποιας μορφής οικονομική ανταπόδοση. Οι διαλέξεις, τα σεμινάρια και η πρακτική εξάσκηση θα στοχεύουν στην παροχή πειστικών αποδείξεων ότι «Το Κοινωνικό μοντέλο του μέλλοντος θα στηρίζεται στην Κυκλική Οικονομία» και ότι είναι πλήρως εφικτό «Στην Κοινωνία του μέλλοντος να μην υπάρχουν απορρίμματα».