News

“Το Αλφαβητάριο της Κυκλικής Οικονομίας”

“Το Αλφαβητάριο της Κυκλικής Οικονομίας”

Κατς την δίκη μας αντίληψη η Κυκλική Οικονομία είναι κάτι περισσότερο από ένα Οικονομικό Μοντέλο, είναι ένα Κοινωνικό Μοντέλο. Με την έννοια αυτί, δεν περιοριζόμαστε μόνο σε υπολογισμούς, στατιστικές και αναλύσεις που περιγράφουν ένα νέο οικονομικό μοντελοποιώ άλλα σε δράσεις και απόκτηση εμπειρίας που απαιτούν συμμετοχή του απλοί πολίτη, των κοινωνικών φορέων και της πολιτείας σε μια προσπάθεια να περάσει περάσει η σημερινή καταναλωτική κοινωνία σε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο το οποίο θα στηρίζεται σε ευαισθητοποιημένους καταναλωτές και παράγωγους που θα διαθέτουν βασικές γνώσεις και θα είναι πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στην πράξη, είτε σαν καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών είτε σαν σχεδιαστές, παράγωγοι και φορείς της αγοράς που ασχολούνται με την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Χάρις την ευρεία συμμετοχή των κοινωνικών στρωμάτων δεν θα μπορέσει το Κοινωνικό Μοντελοποιώ της Κυκλικής Οικονομίας να εδραιωθεί σύντομα σαν μοντελοποιώ της Κοινωνίας του μέλλοντος.

Ο σκοπός μας διευκολύνεται όταν θεωρούμε τους πολίτες καταναλωτές. Η Κοινωνία αποτελείται από πολίτες και ο κάθε πολίτης είναι καταναλωτής, ανεξαίρετη από ηλικία, φύλλο, μορφωτικό επίπεδο κ λ. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και για τους διάφορους κοινωνικούς φορείς. Για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κόσμου μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα μέσα και παιδαγωγικά συστήματα μεταξύ των ποιον και μαθήματα που θα διδάσκονται στα σχολειά. Μια στοχεύουμε δράση είναι να κάνει τους μαθητές και κατ επέκταση τις οικογένειες τους συνειδητούς καταναλωτές και όταν αργότερα μεγαλώσουν, υπεύθυνα άτομα παράγωγης, είτε σαν εργαζόμενοι είτε σαν παράγωγοι.

Υπάρχουν μερικά βασικά κριτήρια και επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πλατφόρμα αναφοράς τα οποία μπορούμε να συνοψίσουμε σε ένα Αλφαβητάριο Κυκλικής Οικονομίας, που θα απευθύνεται σε όλους, και θα έχει κατάλληλη δομή διατύπωσης, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πρέπει να είναι απολυτά κατανοητό, γι αυτό οποί χρειάζεται πρέπει να γίνονται απλοποιήσεις.

Ο σκοπός δεν περιορίζεται στη γνώση άλλα στην εφαρμογή. Για το λόγο αυτό δεν αρκούν τα γενικοί περιεχόμενου σεμινάρια, απαιτείται και πρακτική εξάσκηση.

Έχοντας το Αλφαβητάριο σαν βάση, μπορούν να οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία θα παρέχουν προσόντα που θα διάνους στους νέους ανθρώπους χαρακτηριστικά γνώσεων που θα αξιολογούνται σαν ιδιαίτερο προσόν από τους εργοδότες. Στα προγράμματα τέτοιου είδους θα συμπεριλαμβάνονται γνώσεις κανονισμόν και νομοθεσίας καθώς και διατάξεις που είναι υποχρεωτικές, οι οποίες στο μέλλον θα γίνονται όλο και περισσότερες. Τα μαθήματα μπορεί να είναι υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, ανεξάρτητα όμως από αυτό, πρέπει να υπάρχουν δάσκαλοι που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και διδακτική ίλη. Ίνας ασφαλής τρόπος για το πέρασμα στην Κοινωνία του μέλλοντος. που θα στηρίζεται στην Κυκλική Οικονομία είναι να αποκτηνώσει κάνεις το κατάλληλο διαβατήριο, που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τεκμήριο, κάτι σαν δίπλωμα οδήγησης, που αν κάποιος δεν το έχει κινδυνεύει να προκαλέσει ατύχημα στον εαυτό του, την οικογένεια του και τους άλλους. Με το κατάλληλο διαβατήριο, πακέτο γνώσεων, μπορεί ο μαθητής και ο πολίτης να κάνουν τις σωστές επιλογές σαν καταναλωτής. Τις προτιμήσεις του καταναλωτή λαβαίνει με τη σειρά του ο παράγωγος και οι εμπορικές εταιρείες.

Πίσω από αυτό το πρόγραμμα κρύβονται δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Φέρουν τη σφραγίδα της Κυκλικής Οικονομίας. Δεν θα έπρεπε να περάσουν απαρατήρητες από τους πολίτικους και την κυβέρνηση της χωράς. Άφορα όλα τα Υπουργεία άλλα κυρίως τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ενεργείας αφοί έχει άμεση σχέση με την Κλιματική Αλλαγή.

 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Δρακόπουλος

CEO