Blog

PET Bottles – CEEII – in the rescue

 

Ανακύκλωση και ναδάσωση – Μια δεύτερη ευκαιρία

 

Στν αγώνα για την ατιμετώπιση της κιματικής αλλαγής, δεν πρέπει να λεψει κανείς.

Οι καταστροφικές πυρκαγιέ που ζήσαμε αυτό ο καλοκαίρι έχου ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και έχουν ενεργοποιήσει πολίτες προερχόμενους από όλα τα κοινωνικά σρώματα σε ένα κοινό αγώνα για την σωτηρία του πλανήτη.

Σαφή ένδειξη αυτού του ενδιφέροντος αποτελεί ο συνεχώς αυξανμενος αριθμός ποιτών και επιχειρσεων που δηλώνου ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ που έχει σαν τόχο την ριζική αναδιοργάνωση της κοινωνίας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος βάζοντας φρένο την επερχόμενη οκολογική καταστροφή.

Ένα πρόγραμμα που έχει καατεθεί από τον Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στη Βουλή των Ελλήνων με αριθμό πρωτοκόλλυ 4773/11/ 2019 και οι κύριοι πυλώνες του όπως αναγράφονται αναλυτικά στις αραγράφους του πογράμματος, είνα η πλήρης αξιοποίηση των πλαστικών τα οποία ανακυκλνονται αντί να καταλήγουν στις χωματερές, καθώς και με την επέκταση τυ προγράμματος σ στοχευμένα μέτρ για αναδάσωση των πληγεισών περιοχών της Ελλάδας.

Όλες οι δράσες του προγράμματς διοργανώνονται και υλοποιούνται σε συνεργασία με αδειοδοτημένους ιομηχανικούς φορείς και επιστημονικά ιδρύματα της λλάδας και του εξωτερικού, αποβλέποντας σε άμεσα κα μετρήσιμα αποτεέσματα.

Χάρη στην εθελοντική ροσφορά και την έμπρακτη υποστήριη ευαισθητοποιημένων κοινωνικών φορέων, το πρόγραμα είναι κατά κύριο λόγο αυτοχρηματοδοτούμενο στηριόμενο στις φιλικς προς το περιβάλλον επιλογές που ίνονται από τους καλά ενημερωμένος καταναλωτές κα επιχειρήσεις κα τους κατάλληλα εκπαιδευμένους εθλοντές.

Η μεάλη απήχηση του προγράμματος έχει οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία πό κανονικές συνήκες θα απαιτούσν σημαντικά επενυτικά κεφάλαια γα να πραγματοποιθούν.

Με τον τρόπο αυτό, αντί να γίνονται δαπάνες, δημιουργούνται έσοδα μέσω ανταπδοτικών κινήτρων για όλους όσους συμμετέχουν ενεργ στο πρόγραμμα.

Το αίσθημα ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα έχει πέρα από την ωφέλεια για το περιβάλλον, θετικές κοινωνικς επιδράσεις.

 

Στάδιο 1ο: Συγκέντρωση πλαστικών με αταποδοτικά κίνητρα

Σύμφωνα με τους υποογισμούς του Ινσιτούτου, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά για ανακυλώσιμο πλαστικό ατάλληλο για την κατασκευή προϊόνων.

Οι πλαστκές φιάλες αλλά και όλα τα πλαστικ είδη που συγκεντρώνονται, συνδέονται με ανταποδοτικά κίνητρα υπολογιζόμενα ανά κιλό. 

Πως γίνεται αυτό? 

Ο ενδαφερόμενος κατεβάζει μέσω Google play στο κινητό ου την ψηφιακή εφαρμογή του Ινστιτούτου με την ονομσία ”CEEII Recycle & Reward” που εκεί καταγράονται όλα τα κιλά που μαζεύει, καθώς και οι πόντοι που συλλέγει.

Μόλις συγκεντρώσε τα πλαστικά απορρίμματα, επικοινωνεί με το αρμόδιο Τμήμα του προγράμματος και πηγαίνουμε στο χώρο τους, ζυγίζονται και κταχωρούνται αμέσως οι πόντους του στην εφαρμογή του κινητού του.

Οι πόντοι αυτοί ανταλλάσσονται με προϊόντα που ενδιαφέρουν τον καταναλωτή, δίνοντας κνητρο στον ίδιο να ανακυκλώνει και να ανταμείβεται.

Η ψηφιακή εφρμογή είναι διαθσιμη σε iOS & Android και λειτουργεί σ όλο τον κόσμο κα υπάρχει δέσμευσ από πλευράς του νστιτούτου για πήρη ενημέρωση τω αποτελεσμάτων τν δράσεων και για τα προγράμματα ααδάσωσης και αναύκλωσης των πλασικών, καθώς και τν ακριβή αποτύπωη των κιλών και τν ποιότητα του πλαστικού που συγκεντρώθηκε, όπως κα την αποτύπωση του πόσου διοξειδίου του άνθρακα απούγαμε  από το να πιβαρυνθεί ο πλαήτης και πόσα κυβικά μέτρα σκουπιδιών αποφύγαμε να αταλήξουν στις χματερές.

Για τα άομα που ενδιαφέρνται να δουν τον ρόπο που λειτουρεί η ψηφιακή εφαρμογή, παρέχεται πήρης ηλεκτρονική ενημέρωση, σκανάοντας το QR Barcode  που βρίσκεται τυπωμένο στην ετικέτα κάθε προϊόντος.

 

Στάδιο 2ο: Αναδάσωση έσα από το εμφιαλωμένο πόσιμο νερό και πολλά προϊόνα ευρείας κατανάωσης

Εμφιαλωένο πόσιμο νερό από Ελληνικές πηγές που είναι γνωστς για την άριστη οιότητά τους χρηιμοποιείται προς κατανάλωση, φέροτας την ετικέτα του προγράμματος ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.

επιλογή κάθε προϊόντος δίνει την υνατότητα χρηματοδότησης προγραμάτων αναδάσωσης ληγεισών περιοχών, δίνει ζωή στα κμένα εδάφη με την φύτευση των νέων φυτών και συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος παρεμβαίνοντς θετικά στην κλιματική αλλαγή.

Στδιο 3ο: Η κοινωνική διάσταση του πργράμματος

Γι τους ενδιαφερόμνους που θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες, θα υπάξει δυνατότητα δοργάνωσης σεμιναρίων από τις ομάδς των εθελοντών που θα έχουν τεχνιό περιεχόμενο σχτικά με τα στάδια ανακύκλωσης των λαστικών είτε θα σχετίζονται με τον τρόπο που οι δράσεις αυτές επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή.

Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν μια γενική εκόνα και ένα ποσοτικά προσδιορισμνο απολογισμό τη ωφέλειας που προέκυψε για την κοιωνία και το περιβάλλον από την προφορά τους, πέρα αό την καθαρά οικονομική ενίσχυση του ταμείου τους.

Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των ράσεων έχει σαν σκοπό να πείσει τος συμμετέχοντες τι δεν χρειάζετα να καταβληθούν μεγάλες προσπάθεις για την προστασία του περιβάλλοντος, πολύ δε περισσότερο όταν οι πρσπάθειες αυτές έουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα εδραιώεται το αίσθημα του καθενός σε ατοικό επίπεδο σχετκά με την δύναμη ου έχουν οι επιλογές του σαν απλού καταναλωτή. Είναι η δύναμη αυτή που αποτελεί μοναδική λύση, αφού αποδεικνύεται ότι οι πλιτικές ηγεσίες αι οι μεγάλες βιομηχανίες αδυνατον να πάρουν την κινωνική τους ευθνη και να βάλουν ρένο στην συνεχιόμενη καταστροφή.

Το μόνο που έχει να κάνει στη περίπτωση αυτή είναι να επιλέξει όσιμο νερό άριστς ποιότητας με το ίδιο κόστος της αγοράς και τα προϊντα με την ετικέτα του προγράμματος ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, κρδίζοντας από τη ανταποδοτική ανκύκλωση, συνεισφροντας στην δενδοφύτευση της χώρς του και αποκτώντας γνώσεις και εόδια που μπορεί να του δώσουν ένα ισχυρό κίνητρο για μια νέα σταδιοδρμία στην ζωή του.

 

ι εθελοντικές ομδες που στηρίζου το πρόγραμμα αυτό είναι οι: 

 

Εθελοντική μάδα Beach Cleaning

 

Εθελοντική ομάδα ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

 

Εταιρία Ανακύκλωσης προϊόντων Αφοι Φλώρου Α.Ε.

 

..

Κατεβάστε την εφαρμογή CEEII – Recycle Rewards

Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evolution.recycle

iOS:  https://apps.apple.com/cg/app/ceeii-recycle-rewards/id1570279405

 

 

 

Κατεβάσε τα έντυπα του πογράμματος “ΣΜΜΕΤΕΧΩ”

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έτυπο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

Εθελοντική ΑΙΜΟΟΣΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ